Nieuws

Na een MER mag je je project nog aanpassen. Maar pak dit dan wel op een slimme manier aan

Het doel van een milieueffectrapportage (MER) is om voldoende informatie over het milieu te verzamelen om tot besluitvorming over een project over te gaan. De uitvoeringsalternatieven die je daarom in de MER beschrijft, hoeven dan ook niet per se hetzelfde te zijn als de uitvoeringskeuze die je uiteindelijk in je besluit maakt.

Dat is ook eigenlijk logisch. Een MER zelf is immers niet bedoeld om al een definitieve keuze over het project te maken. Een MER wordt doorlopen in de voorbereidingsfase. Het is juist de bedoeling dat de informatie in de MER nog tot andere keuzes kan leiden (ABRvS 27 april 2011, 201008134/1/M2).

Daarnaast is het mogelijk (en overigens niet ongebruikelijk) dat de informatie uit het MER nader wordt aangevuld in de besluitvormingsprocedure. Bijvoorbeeld wanneer je dus tijdens het besluitvormingstraject je project (iets) aanpast.

Dit hoeft niet altijd te betekenen dat je de MER in de prullenbak moet gooien. Zeker niet wanneer je in die besluitvormingsprocedure nog aanvullend onderzoek verricht naar de (relevante) milieueffecten van die aanpassingen (ABRvS 30 januari 2008, 200607148/1). Het is overigens wel slim om reclamanten in de gelegenheid te stellen om hier nog even op te reageren.

Bron: ABRvS 4 januari 2012, JM 2012/37, noot

Frank HabrakenNa een MER mag je je project nog aanpassen. Maar pak dit dan wel op een slimme manier aan