Nieuws

Wat zijn nu de risico’s wanneer je (beperkt) kwetsbare objecten in je bestemmingsplan gaat benoemen?

Risico’s
Besef goed wat je doet, wanneer je in de begripsbepalingen van je bestemmingsplan kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten gaat benoemen.

Deze objecten zijn immers ook al in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) opgenomen.

In het Bevi zijn de beschrijvingen van deze objecten overigens niet limitatief opgenomen. Het staat jou dus vrij om ook nog andere objecten in het bestemmingsplan te vermelden.

Precair wordt het pas wanneer je het beschermingsregime van het Bevi hiermee gaat beperken. In dat geval kun je een tik op je vingers van de Afdeling verwachten.

Voorbeeldje
In deze zaak had de raad de twee concrete kwetsbare objecten uit artikel 1, eerste lid, onder l, onderdeel c van het Bevi in het bestemmingsplan benoemd:

• kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per object;
• complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voor zover in die complexen of in die winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd.

Hartstikke mooi natuurlijk, alleen had de raad de aanhef van dat onderdeel c (Bevi) weggelaten. Hierin staat namelijk (vrij vertaald) dat je gebouwen als kwetsbare objecten kunt aanmerken wanneer er vrijwel de hele dag veel mensen zijn. De door de raad genoemde objecten zijn dan in het Bevi in ieder geval hieronder geschaard. Maar nogmaals, dit is géén limitatieve opsomming.

Het beschermingsregime van het Bevi wordt op die manier beperkt. Alle andere gebouwen waar vrijwel de hele dag veel mensen zijn, kunnen dan op grond van het bestemmingsplan binnen een 10-6 contour gebouwd worden. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Bron: ABRvS 11 januari 2012, JM 2012/40

Frank HabrakenWat zijn nu de risico’s wanneer je (beperkt) kwetsbare objecten in je bestemmingsplan gaat benoemen?