Nieuws

Het noodgedwongen terugdraaien van overtredingen kan ook in de bouwvak

Wanneer je een overtreder in een dwangsombeschikking de tijd geeft om de overtreding ongedaan te maken (artikel 5:24 Awb), dan moet die termijn natuurlijk wel redelijk zijn. Hierbij moet je uiteraard rekening houden met de omstandigheden van het geval.

Maar je hoeft niet overal rekening mee te houden. Wanneer de overtreder namelijk een aannemer nodig heeft om zijn overtreding terug te draaien en de begunstigingstermijn valt midden in de bouwvakvakantie, dan hoef je hier geen boodschap aan te hebben.

De begunstigingstermijn is immers slechts bedoeld om de overtreder in de gelegenheid te stellen de last uit te voeren zonder dat een dwangsom wordt verbeurd (ABRvS 12 februari 2004, 200400365/1 en 200400365/2).

Dus als de termijn redelijk is, dan maakt het niks uit dat die termijn in de zomerperiode ligt.

Of je dit zelf redelijk vindt, is natuurlijk aan jou. De rechter neemt het jou in ieder niet kwalijk als je hier wel voor kiest.

Bron: gisteren bepaald in ABRvS 18 april 2012, 201109209/1/A1

Frank HabrakenHet noodgedwongen terugdraaien van overtredingen kan ook in de bouwvak