Nieuws

Indammen van externe veiligheidsrisico’s is natuurlijk prima, maar doe dit dan wel op een efficiënte manier

Hamvraag
Als je een bestemmingsplan wil afstemmen met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), mag je dan de risicocontouren op de verbeelding van het bestemmingsplan opnemen (artikel 5 Bevi)?

Stof tot nadenken
En stel, dat een Bevi-bedrijf in dat bestemmingsplan milieuvergunningplichtig is. Dan kun je toch beter de externe veiligheid regelen via deze vergunning? Dan weet het Bevi-bedrijf precies welke activiteiten verricht mogen worden onder welke voorwaarden.

Als je de contouren op de verbeelding opneemt, dan moet het bedrijf met betrekking tot de externe veiligheidsrisico’s – naast de milieuvergunning – ook rekening houden met dat bestemmingsplan.

Niet echt handig wanneer het bestemmingsplan minder ruimte toestaat dan de milieuvergunning.

En bij een uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten moet je niet alleen een milieuvergunningprocedure opstarten, maar ook een ruimtelijke procedure.

Daarnaast kan ook de rekenmethodiek van het Bevi ineens worden aangepast.

Enfin, stof tot nadenken.

Meerdere wegen naar Rome
Toch mag je van het Bevi de grens- en richtwaarden op verschillende manieren vertalen in je bestemmingsplan.

En jawel, één van die manieren hiervoor is om risicocontouren op de verbeelding van je bestemmingsplan op te nemen (Nota van Toelichting op het Bevi, Stb. 2004, 250).

Maar als je de voor- en nadelen van deze manier afweegt, dan kun je je wel afvragen of dit wel de meest efficiënte methode is.

Bron: onder meer ABRvS 11 januari 2012, JM 2012/40, noot

Frank HabrakenIndammen van externe veiligheidsrisico’s is natuurlijk prima, maar doe dit dan wel op een efficiënte manier