Nieuws

Wie mag er nou een bouwaanvraag indienen?

Hoofdregel
Om een bouwaanvraag in te kunnen dienen, moet je in ieder geval een ‘belanghebbende’ zijn (artikel 1:3, derde lid Awb). Je hebt dan immers direct belang bij de door jou gewenste bouwvergunning (artikel 1:2, eerste lid Awb).

Eigenaar
Je bent daarom in ieder geval belanghebbende wanneer je eigenaar bent van de gronden waarop het bouwplan wordt gerealiseerd.

Maar de kring van belanghebbenden kan groter zijn. Bepalend hiervoor is de vraag of het bouwplan ooit kan worden verwezenlijkt (ABRvS 28 oktober 2009, 200900139/1/H1). Als je eigenaar bent, zal dit niet snel ter discussie staan.

Huurder
Lastiger wordt het al wanneer je huurder bent van de desbetreffende gronden. Je bent dan immers afhankelijk van de medewerking van de eigenaar. En als die eigenaar geen toestemming geeft, dan zullen B&W al gauw jouw aanvraag niet in behandeling nemen, omdat je geen belanghebbende bent.

Alleen B&W mogen niet te snel tot deze conclusie komen. Ze kunnen immers niet altijd op voorhand uitsluiten dat je op enig moment alsnog die toestemming krijgt (ABRvS 28 oktober 2009, 200900139/1/H1).

Misschien eigenaar
Maar ook als je nog civielrechtelijk de degens kruist over de eigendomsvraag, dan moet je door B&W als belanghebbende worden aangemerkt.

Bron: onder meer gisteren bepaald in ABRvS 11 april 2012, 201107845/1/A1

Frank HabrakenWie mag er nou een bouwaanvraag indienen?