Nieuws

Nieuwe ‘kaarten’ op de tafel van de rechter leggen mag, maar verspeel deze troefkaarten niet

Nieuwe beroepsgronden na beroepstermijn
Wanneer de beroepstermijn van een bestemmingsplan of omgevingsvergunning is verstreken, dan mag je ook na afloop van die termijn nieuwe beroepsgronden indienen. Dat mag ook wanneer je een aanvullende termijn hebt gekregen in de zin van artikel 6:6 Awb.

Grens: goede procesorde
Hier zit natuurlijk wel een grens aan, namelijk de goede procesorde. Hierbij zal de rechter zich de volgende vragen stellen:

• De proceseconomie. Worden de procesregeltjes zo redelijk en efficiënt mogelijk voor alle betrokken partijen toegepast?
• Waarom worden de desbetreffende beroepsgronden pas zo laat aangevoerd?
• Kunnen de andere partijen nog adequaat op deze beroepsgronden reageren?
• En staan de processuele belangen van de partijen over en weer dit wel toe?

Voorbeeldje
Zo werd in deze zaak tegen een ruimtelijk besluit kort voor de zitting een totaal nieuwe beroepsgrond aangevoerd. Appellant vroeg zich namelijk ineens af hoe de beoogde verbouwing van een rijksmonumentale boerderij zich verhoudt tot een LPG-tankstation ‘om de hoek’. Het ging dus om mogelijke ‘milieuhygiënische belemmeringen’.

Nou, dit was hele andere koek dan de eerdere beroepsgronden. ‘Veel te complex en te laat ingediend,’ aldus de Afdeling. B&W konden zo niet adequaat genoeg op deze beroepsgrond reageren. Ook vond de Afdeling dat deze beroepsgrond wel wat eerder ingediend had kunnen worden.

De goede procesorde verzette zich er dus tegen dat deze beroepsgrond bij de beoordeling van het beroep werd betrokken.

Verspeel je ‘troefkaarten’ dus niet door de goede procesorde te negeren.

Bron: onder meer ABRvS 21 maart 2012, 201007818/1/R3

Frank HabrakenNieuwe ‘kaarten’ op de tafel van de rechter leggen mag, maar verspeel deze troefkaarten niet