Nieuws

Het fenomeen bestemmingsplan doorgaat een ‘gezonde ontwikkeling’

Bestemmingsplan als kapstok
Een bestemmingsplan wordt steeds meer als kapstok gebruikt om allerlei (milieu)aspecten aan te hangen. Deze aspecten moeten dan natuurlijk wel ruimtelijk relevant zijn. Zodra een activiteit een positieve of negatieve invloed heeft op het gebruik van gronden of bouwwerken, dan moet je dit al in een bestemmingsplan regelen en onderzoeken in het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’.

En dit ‘gebruik’ moet je natuurlijk ruim zien. Hier valt namelijk niet alleen het gebruik (in enge zin) onder, maar ook bouwen en aanlegwerkzaamheden.

Nieuwe Omgevingswet
Zoals het er nu naar uitziet, zal het fenomeen bestemmingsplan onder de Omgevingswet in een nieuw jasje worden gestoken, namelijk in een omgevingsverordening.

Als je de stukken van de minister hierover leest, dan lijkt het er op dat er nog meer aspecten onder een ‘goede ruimtelijke ordening’ zullen vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘duurzaamheid’. Anders dan nu (ABRvS 10 augustus 2011, JM 2011/112, noot), zul je dan ook dit aspect moeten meewegen.

Tot zover de toekomst. Terug naar het heden.

‘Ongezond’
Nu zie je de laatste jaren dat ook gezondheidsrisico’s als ruimtelijk relevant betiteld worden. Deze risico’s beïnvloeden immers het woon- en leefklimaat en hebben dus een negatieve invloed op het gebruik van gronden en woningen. Denk hierbij aan:

• Gezondheidsrisico’s ten aanzien van bestrijdingsmiddelen (ABRvS 10 januari 2012, 201104310/1).
• Gezondheidsrisico’s ten aanzien van dierziekten (ABRvS 9 maart 2011, 201003645/1).
• Gezondheidsrisico’s ten aanzien van de magneetveldzone van hoogspanningsmasten (ABRvS 25 januari 2012, 201106189/1).

Niet ‘ongezond’
Anders dan bij bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s ten aanzien van de magneetveldzone van hoogspanningsmasten, vindt – onder meer – de Gezondheidsraad bij UMTS-straling dat mensen hier geen klachten van kunnen krijgen (ABRvS 24 augustus 2011, 201101494/1/H1).

Kortom, gezondheidsrisico’s zijn ruimtelijk relevant, zolang (uiteraard) is aangetoond dat deze risico’s ook daadwerkelijk aanwezig zijn.

Bron: ABRvS 25 januari 2012, JM 2012/41, noot & de overige genoemde jurisprudentie

Frank HabrakenHet fenomeen bestemmingsplan doorgaat een ‘gezonde ontwikkeling’