Nieuws

Schriftelijk een zienswijze indienen is voldoende. Dat ‘spreekt’ vanzelf

Als je een schriftelijke zienswijze hebt ingediend tegen een ontwerp bestemmingsplan, tel er dan niet op dat je dan ook nog de gelegenheid krijgt om je zienswijze mondeling (bijvoorbeeld bij een commissievergadering) toe te lichten.

Dat kan natuurlijk wel, maar juridisch bestaat hiervoor geen enkele verplichting.

Bron: ABRvS 21 maart 2012, 201012498/1/R4

Frank HabrakenSchriftelijk een zienswijze indienen is voldoende. Dat ‘spreekt’ vanzelf