Nieuws

Wat doe je wanneer je wordt beschuldigd van ‘gelegenheidsplanologie’?

Simpel, zorg dat je een goed onderbouwd verhaal hebt.

Herzieningsperiode bestemmingsplan
Om te waarborgen dat een bestemmingsplan actueel blijft, heeft de wetgever bepaald dat je binnen 10 jaar dit bestemmingsplan moet herzien.

Maar wanneer je kort na de vaststelling van je bestemmingsplan tot gewijzigde inzichten komt en je plan wil herzien, dan mag dat natuurlijk. Geen wet die dat verbiedt. Een verwijt dat er dan sprake is van ‘gelegenheidsplanologie’, is dan ook onzin. Zolang je maar een goed verhaal hebt.

Onderbouwing is cruciaal
In deze zaak stond de in de VNG-brochure (Bedrijven en Milieuzonering) aanbevolen afstand woningbouw in de weg. Een nabijgelegen sportcomplex was de spelbreker. Voor een aantal geplande woningen was daarom geen vaststelling mogelijk.

Nauwelijks 5 jaar later kwam de raad tot andere inzichten. Uit onderzoek bleek dat een afwijking van de afstand tussen de woningen en het sportcomplex mogelijk was, zodat de (in eerste instantie afgewezen) woningbouw alsnog vastgesteld kon worden.

De afstanden van de VNG-brochure zijn immers ‘slechts’ indicatief. Het is wel zaak dat je een goede motivering hebt voor deze afwijking. Het liefst onderbouwt met een onderzoek.

Bron: ABRvS 14 maart 2012, 201105480/1/R1

Frank HabrakenWat doe je wanneer je wordt beschuldigd van ‘gelegenheidsplanologie’?