Nieuws

Procedurele bezwaren over wettelijke termijnen voor een bestemmingsplanprocedure zijn kansloos

Boterzachte vaststellingstermijn
Onze Wro bepaalt dat je binnen 12 weken na de terinzagelegging van een bestemmingsplan het plan moet vaststellen (artikel 3.8, lid 1 onder e Wro). Maar als je deze termijn niet haalt, dan is dat niet zo erg. Dit is immers een termijn van orde. Een termijn zonder ‘verplichtend’ karakter dus.

Je kunt nergens uit afleiden dat de raad na het verstrijken van deze termijn zijn kans verspeelt heeft.

Kortom, later vaststellen van het plan dan de wettelijk bepaalde 12 weken mag.

Termijn bekendmaking is al evenmin bikkelhard
En als het plan verder niet is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, dan ben je verplicht binnen 2 weken na de vaststelling van het plan dit besluit bekend te maken.

Maar ook als je deze termijn niet haalt, is er geen man overboord. Deze ‘te late bekendmaking’ van de vaststelling van het plan is een fout die ná de vaststelling van het plan is gemaakt. Dit is voor een rechter absoluut geen reden om het plan te torpederen.

Bron: onder meer bepaald in ABRvS 14 maart 2012, 201004459/1/R3

Frank HabrakenProcedurele bezwaren over wettelijke termijnen voor een bestemmingsplanprocedure zijn kansloos