Nieuws

Kritiek op een klankbordgroep voor de inspraak van een bestemmingsplan vindt geen weerklank bij de rechter

Het bieden van inspraak is geen onderdeel (meer) van de bestemmingsplanprocedure (in de zin van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening).

Wanneer je dan voor deze inspraak een klankbordgroep in het leven roept (om bijvoorbeeld het gewenste draagvlak te creёren), dan is dit natuurlijk vanuit een goede communicatie toe te juichen.

Maar eventuele kritieken op het functioneren of de samenstelling van deze klankbordgroep hebben geen enkele gevolgen voor de rechtmatigheid van de bestemmingsplanprocedure en het bestemmingsplan.

Bron: ABRvS 21 maart 2012, 201007814/1/R3

Frank HabrakenKritiek op een klankbordgroep voor de inspraak van een bestemmingsplan vindt geen weerklank bij de rechter