Nieuws

Nieuwbouweisen van het Bouwbesluit gelden alleen voor het deel van het bouwwerk dat wordt verbouwd

Uiteraard moet je een bouwaanvraag toetsen aan het Bouwbesluit (voorheen: artikel 44 Woningwet en nu: artikel 2.10 Wabo). En als die bouwaanvraag betrekking heeft op het verbouwen van een bouwwerk, dan zijn – in beginsel – alleen de nieuwbouweisen van het Bouwbesluit van toepassing.

De Afdeling heeft dus nog maar een keer (ook al in ABRvS 13 september 2006, 200510340/1) bevestigd wat je ook al in artikel 4 van de Woningwet en de wetsgeschiedenis (Kamerstukken II 1998/-99, 26 734, nr. 3, blz. 37 en de Nota van Toelichting blz. 174 en 181, Stb. 2001, 410) kan teruglezen. De nieuwbouweisen gelden alleen voor dat gedeelte van het bouwwerk dat wordt verbouwd.

Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit 2012 van kracht. De nieuwbouweisen zijn dan niet langer meer van toepassing bij verbouw. Er moet voldaan worden aan ten minste bestaande bouw of het van rechtswege verkregen niveau (dank je wel Omgevingsweb voor deze toevoeging).

Bron: ABRvS 14 maart 2012, 201107327/1/A1

Frank HabrakenNieuwbouweisen van het Bouwbesluit gelden alleen voor het deel van het bouwwerk dat wordt verbouwd