Nieuws

Gebruiksovergangsrecht geeft je nog geen directe bouwtitel

Een woning is bestemd als bedrijfswoning, maar is al een tijdje in gebruik als burgerwoning. Het overgangsrecht staat dit gebruik ook toe.

Dit betekent echter niet dat er voor dit gebruik (de burgerwoning dus) gebouwd mag worden (ook al bepaald in ABRvS 18 juni 2003, 200206043/1).

Het bouwovergangsrecht geeft weliswaar een grondslag om die woning gedeeltelijk te vernieuwen of te veranderen, maar hierbij wordt wel de eis gesteld dat de bestaande afwijking niet wordt vergroot. En in deze zaak was hier wel sprake van, zodat er geen sprake was van een directe bouwtitel.

Bron: vorige week bepaald in ABRvS 14 maart 2012, 201106212/1/A1

Frank HabrakenGebruiksovergangsrecht geeft je nog geen directe bouwtitel