Nieuws

Mensen genieten niet alleen geluidsbescherming tegen wegverkeer als ze thuis zijn, maar ook als ze de hele dag op hun werk zijn

Geluidsbescherming op je werk
Als een groot deel van de dag mensen op een kantoor of bedrijf aanwezig zijn, dan worden deze mensen niet beschermd door de Wet geluidhinder wanneer je in de buurt – bijvoorbeeld – (namens Gedeputeerde Staten) een nieuwe provinciale weg wil neerleggen.

Deze mensen worden echter wel beschermd door de eis dat er sprake moet zijn van een ‘goede ruimtelijke ordening’. In die gevallen moet je dan ook de akoestische situatie onderzoeken en beoordelen. Bij je beoordeling kun je overigens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening gebruiken.

Verzuim je een akoestisch onderzoek te doen, dan heb je je plan slecht voorbereid doordat je niet alle relevante feitjes op een rijtje hebt gezet (en handel je dus in strijd met artikel 3:2 Awb).

Welke gebouwen hebben we het over?
Nou, kantoren zijn dus geen geluidgevoelige gebouwen in de zin van de Wet geluidhinder. De maximale grenswaarde van de Wet geluidhinder is dus hier niet van toepassing.

Is het kantoorpersoneel dan vogelvrij verklaard? Nee, een kantoor is wel geluidsgevoelig in de zin van de Wet milieubeheer (ABRvS 2 september 2009, 200807145/1/M1).

In een andere zaak had een loods moeten worden beschermd waar boomkwekerijproducten werden verwerkt. In die loods waren immers een groot deel van de dag mensen aan het werk (ABRvS 15 januari 2003, 200200707/1).

In de onderhavige zaak ging het om een autobedrijf en een botenbouw- en reparatiebedrijf. Ook deze bedrijven verdienen – in het kader van een ‘goede ruimtelijke ordening’ – een bepaalde mate van geluidsbescherming (ABRvS 14 december 2011, JM 2012/19).

Wanneer je dus plannen hebt voor – bijvoorbeeld – een weg, kijk dan goed of er aan die weg bedrijven of kantoren liggen waar mensen de ‘hele’ dag aan het werk zijn.

Mate van bescherming
Ok, je besluit – alsnog – een akoestisch rapport op te stellen. Hieruit blijkt dat de geluidsbelasting op de bedrijven slechts een geringe overschrijding betreft als je dit vergelijkt met de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder voor geluidsgevoelige bestemmingen. Heb je dan een probleem? Nee, in die gevallen is de geluidsbelasting op de bedrijven aanvaardbaar.

En wanneer het bedrijf of kantoor op een gezoneerd industrieterrein ligt, dan is het denkbaar dat deze bedrijven zelf ook geluid produceren. In die gevallen ligt de tolerantiegrens van de Afdeling nog wat hoger.

Je hebt dus wel een bepaalde mate van beleidsvrijheid. Zolang je het een en ander maar goed onderbouwt.

Bron: ABRvS 14 december 2011, JM 2012/19, noot (februari 2012)

Frank HabrakenMensen genieten niet alleen geluidsbescherming tegen wegverkeer als ze thuis zijn, maar ook als ze de hele dag op hun werk zijn