Nieuws

Wanneer moet je nou wel en wanneer geen akoestisch onderzoek verrichten bij 30 km-wegen?

Akoestisch onderzoek bij 30 km-wegen noodzakelijk
Als je een bestemmingsplan voor een woonwijk met 30 km-wegen opstelt, dan kun je de Wet geluidhinder links laten liggen (artikel 74 Wet geluidhinder).

Maar vanuit de eis van een ‘goede ruimtelijke ordening’ zul je toch een akoestisch onderzoek op tafel moeten leggen. Er moet immers sprake zijn van een lekker woon- en leefklimaat (ABRvS 24 augustus 2011, JM 2011/106).

Akoestisch onderzoek bij 30 km-wegen niet noodzakelijk
Het bestemmingsplan wordt gemakkelijker en goedkoper wanneer (de toename van) het aantal verkeersbewegingen op de 30 km-wegen zo gering is, dat dit niet zal leiden tot ernstige geluidsoverlast.

In deze zaak zou de beoogde ontwikkeling van het bestemmingplan ongeveer 330 motorvoertuigen per etmaal bedragen, wat een toename was van 11 tot 16% van de totale verkeersintensiteit.

Enfin, in deze gevallen is een akoestisch onderzoek helemaal niet nodig. Je kunt je dan beperken tot een kwalitatieve benadering/omschrijving in de toelichting van het bestemmingsplan.

Bron: ABRvS 12 januari 2012, JM 2012/20, noot

Frank HabrakenWanneer moet je nou wel en wanneer geen akoestisch onderzoek verrichten bij 30 km-wegen?