Nieuws

Respect voor archeologie bij ‘Chw-bestemmingsplan’ is een kansloze beroepsgrond als je hier geen belang bij hebt

Respect voor archeologie als beroepsgrond
Als de gemeente bezig is met het opstellen van een bestemmingsplan, dan is dat het beste moment om archeologische waarde te kunnen ontzien. De gemeente is op dat moment dan ook verplicht om kennis over het ‘bodemarchief’ te vergaren. Dit komt uit de koker van het Verdrag van Valetta en staat nu in beton gebeiteld in artikel 38a Monumentenwet 1988.

Deze plicht kan voor ruimtelijke ontwikkelingen nogal wat impact (vertraging of zelfs een ‘showstopper’) hebben. Je ziet dan ook vaak dat deze plicht (of het verzuim daarvan) door tegenstanders wordt aangegrepen om deze ruimtelijke ontwikkelingen te frustreren.

Respect voor archeologie als beroepsgrond wanneer jouw belang
Wanneer er echter sprake is van een Crisis- en herstelwet-besluit, dan biedt deze beroepsgrond geen enkel soelaas. Wil je immers met succes een ‘Crisis- en herstelwet-besluit’ aanvallen, dan zal de geschonden rechtsregel in het leven moeten zijn geroepen om – ook – jouw belangen te beschermen. Alleen dan kan de rechter het besluit vernietigen (artikel 1.9 Crisis- en herstelwet).

Artikel 38a Monumentenwet 1988 beoogt archeologische monumenten te beschermen. Deze objecten bevinden zich echter in de (diepe) ondergrond. Wanneer er dus grondwerkzaamheden worden verricht voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, dan wordt jouw woon- en leefklimaat dus niet gewijzigd.

Kortom, een beroep op artikel 38a Monumentenwet 1988 bij een Crisis- en herstelwet-besluit strand dus op het relativiteitsvereiste van artikel 1.9 Crisis- en herstelwet.

Alleen organisaties die de belangen van de archeologische monumentenzorg behartigen (volgens hun statuten en feitelijke werkzaamheden), kunnen in die gevallen wél een beroep doen op artikel 38a Monumentenwet 1988.

Bron: ABRvS 30 november 2011, 201012799/1/R2

Frank HabrakenRespect voor archeologie bij ‘Chw-bestemmingsplan’ is een kansloze beroepsgrond als je hier geen belang bij hebt