Nieuws

Wat zijn de 2 voordelen van conserverende bestemmingsplannen?

Conserverende bestemmingsplannen kennen een ‘onderzoeksplicht-light’ en zetten het plangebied toch niet helemaal op slot.

Wat betekent een conserverend bestemmingsplan?
Een ‘conserverend’ bestemmingsplan betekent immers nog niet dat alle bestemmingen gelijk moeten blijven aan de bestemmingen in het voorgaande plan en dat het plan geen enkele ruimte voor nieuwe ontwikkelingen mag bieden.

Wanneer noem je je bestemmingsplan conserverend?
Als je met de regels en verbeelding het bestemmingsplan de bestaande planregels in het desbetreffende plangebied actualiseert en je verder geen grote nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, dan mag je je bestemmingsplan best ‘conserverend’ noemen.

Onderzoeksplicht-light
Vaak zie je dan bij deze conserverende bestemmingsplannen dat er niet compleet nieuwe onderzoeken hoeven te worden uitgevoerd en wordt volstaan met een verwijzing naar al bestaande onderzoeken. En de Afdeling heeft hier bij deze conserverende plannen ook minder moeite mee (ABRvS 8 september 2010, 200905802/1/R3).

Voor de goede orde: dit was geen pleidooi voor conserverende bestemmingsplannen. Het zijn alleen 2 voordelen van conserverende bestemmingsplannen.

Bron: onder meer vandaag bepaald in ABRvS 7 maart 2012, 201100022/1/R1

Frank HabrakenWat zijn de 2 voordelen van conserverende bestemmingsplannen?