Nieuws

Appels met peren vergelijken bij een koerswijziging van je ruimtelijk beleid

Met een koerswijziging van je (ruimtelijk) beleid begin je met een schone lei. Vanaf dat moment zijn jarenlange ruimtelijke praktijken per definitie niet meer te vergelijken met de manier waarop je nu met deze praktijken omgaat.

Een voorbeeld: je hebt jarenlang bouwvergunningen voor dienstwoningen bij bedrijven verleend, terwijl de noodzaak daartoe nooit hoefde te worden aangetoond.

Inmiddels heb je je beleid aangescherpt. De aanvrager moet nu wél aantonen dat de intensiteit of frequentie van de bedrijfsactiviteiten het noodzakelijk maken dat er een dienstwoning komt.

Deze nieuwe koers heeft dan natuurlijk invloed op alle ruimtelijke besluiten waar eventuele dienstwoningen in het geding zijn.

Mocht iemand zich dan beroepen op de periode waarin het ‘oude’ beleid gold, dan schiet hij hier niks mee op. Er is immers geen sprake van gelijke of gelijk te stellen gevallen indien de gevallen waarop een beroep wordt gedaan betrekking hebben op een periode waarin het oude beleid gold (zie ook ABRvS 15 juni 2005, 200500149/1).

Een beroep op het gelijkheidsbeginsel faalt dan.

Bron: onder meer gisteren bepaald in ABRvS 29 februari 2012, 201107259/1/A1

Frank HabrakenAppels met peren vergelijken bij een koerswijziging van je ruimtelijk beleid