Nieuws

Een tik op je vingers wanneer je een aanvrager geen kans gunt, terwijl het euvel met een kleine aanpassing is te verhelpen

Euvel eenvoudig te verhelpen?
Je toetst een bouwaanvraag en komt tot de conclusie dat het bouwplan net niet de eindstreep haalt, omdat het bouwplan bijna, maar niet helemaal voldoet aan de welstandsvereisten of de bouwverordening.

Dit euvel is echter met een ‘ondergeschikte wijziging’ van het bouwplan eenvoudig te verhelpen. In die gevallen is er immers geen nieuwe bouwaanvraag vereist (ABRvS 10 december 2008, 200801404/1). Wanneer er sprake is van een wijziging van ondergeschikte aard, is per concreet geval te beoordelen (ABRvS 10 september 2008, 200800531/1).

Overigens stond in deze zaak een ongelukkige situering van het bouwplan op een watertransportleiding de bouwvergunning met een ‘kruimelgeval-ontheffing’ in de weg (ABRvS 29 februari 2012, 201107159/1/A1). Het ging hier om een telecommunicatiemast. Die moest dus een paar meter worden verplaatst. Voor de rest bleef de mast hetzelfde. De Afdeling was daarom van mening dat er sprake was van een wijziging van ondergeschikte aard.

Dan rust er ook een verplichting
Wanneer er dus sprake is van een gewijzigd bouwplan die ‘geen naam mag hebben’, wees je er dan van bewust dat je in dat geval ook het recht hebt, en soms zelfs verplicht bent, om de aanvrager ook de kans te geven om die aanvraag zodanig aan te passen, dat de bouwvergunning wél kan worden verleend (ABRvS 26 oktober 2006, 200602133/1). Het beginsel van een zorgvuldige voorbereiding verplicht jou hiertoe (artikel 3:2 Awb).

Deze mogelijkheid moet je zowel in de primaire fase als in de bezwaarschriftprocedure aanbieden.

Toets wel aan oorspronkelijk regime
Voor de goede orde: wanneer de aanvrager dus alsnog een bouwaanvraag indient die wél aan alle regeltjes voldoet, beoordeel deze gewijzigde aanvraag dan aan de hand van het bestemmingsplan die gold toen de oorspronkelijke aanvraag op jouw bureau landde.

Mocht er dus in de tussentijd een voorbereidingsbesluit zijn genomen, dan kan het niet zo zijn dat de gewijzigde aanvraag dan ineens moet worden aangehouden. Het gaat hier ook immers om een wijziging van de oorspronkelijke aanvraag. Niet om een nieuwe aanvraag.

Bron: onder meer vandaag bepaald in ABRvS 29 februari 2012, 201107159/1/A1

Frank HabrakenEen tik op je vingers wanneer je een aanvrager geen kans gunt, terwijl het euvel met een kleine aanpassing is te verhelpen