Nieuws

‘Gelijke’ overtredingen zijn vaak niet gelijk en als ze al gelijk zijn, krijg je nog zelden gelijk

“Hij mocht wel bouwen en ik niet. En hij doet precies hetzelfde.” Dit is een eenvoudige weergave van een veel gehoord bezwaar in handhavingszaken.

Beroep gelijkheidsbeginsel is bijzonder lastig
Maar helaas voor de overtreder zijn vermeende gelijke gevallen vaak niet gelijk. Dergelijke zaken zijn voor een overtreder ook lastig te bewijzen.

En mocht het al worden bewezen, dan kun je met een verwijzing naar je handhavingsbeleid aangeven dat (gelet op de hoeveelheid overtredingen en beperkt inzetbare handhavingscapaciteit) je een prioritering in de handhaving hebt aangebracht (ABRvS 7 februari 2007, JB 2007/67). Daarmee kun je een beroep op het gelijkheidsbeginsel vrij eenvoudig naast je neerleggen.

Overigens verwacht ook niemand van jou dat je (namens B&W) nog een keer eenzelfde fout begaat (ABRvS 15 februari 2006, 200505688/1).

Consequenties honorering gelijkheidsbeginsel
Je moet ook bedenken dat wanneer het beroep op het gelijkheidsbeginsel wordt gehonoreerd, dat je dan een uitzondering maakt op de beginselplicht tot handhaving. Wanneer dan ook nog belangen van derden in het spel zijn (wat bij het omgevingsrecht nog wel eens het geval is), dan is deze honorering helemaal niet gewenst.

Daarnaast geef je met deze honorering andere potentiële overtreders (die in eenzelfde situatie verkeren) een vrijbrief om ook maar de regeltjes aan hun laars te lappen.

Denk wel aan je motiveringsplicht
Natuurlijk moet je een beroep op het gelijkheidsbeginsel (waarbij ‘man en paard’ ook worden genoemd) uitermate serieus nemen. Je zult daarom alle vermeende gevallen moeten onderzoeken en in je besluit moeten motiveren wat je hiervan vindt (ABRvS 18 november 2009, JOM 2010).

Bron: onder meer afgelopen woensdag bepaald in ABRvS 22 februari 2012, 201107057/1/A1

Frank Habraken‘Gelijke’ overtredingen zijn vaak niet gelijk en als ze al gelijk zijn, krijg je nog zelden gelijk