Nieuws

De toelichting op een bestemmingsplan speelt slechts een bijrol bij een bouwplantoets. Maar laat ‘t dan een glansrijke rol zijn

Kennelijk weet nog niet iedereen dat alleen de regels en de verbeelding van een bestemmingsplan doorslaggevend zijn bij het bepalen of een bouwplan in strijd is (of in overeenstemming is) met dit bestemmingsplan (ook bepaald in ABRvS 2 december 2009, 200900961/1/H1).

De toelichting van een bestemmingsplan maakt dus geen onderdeel uit van het ‘juridische’ plan. Een bestemmingsplan en een ontwerp gaan immers ‘vergezeld’ van een toelichting (artikel 3.1.6 Bro).

Wel kan de toelichting een belangrijke rol spelen bij de interpretatie van de bestemming en de daarbij behorende regels.

Mocht er daarom nog interpretatieruimte zitten in die regels, schenk dan ook genoeg aandacht aan de artikelsgewijze toelichting op de regels van het bestemmingsplan. Dat kan niet alleen handig zijn bij het toetsen van bouw-, aanleg- of sloopvergunningen aan het plan, maar ook bij handhavingszaken natuurlijk.

De toelichting van een bestemmingsplan vervult dus ‘slechts’ een bijrol bij de juridische toetsing. Maar deze bijrol kan wel met glans worden vervuld, wanneer met de artikelsgewijze toelichting zoveel mogelijk interpretatiediscussies worden voorkomen.

Bron: begin deze maand bepaald in ABRvS 1 februari 2012

Frank HabrakenDe toelichting op een bestemmingsplan speelt slechts een bijrol bij een bouwplantoets. Maar laat ‘t dan een glansrijke rol zijn