Nieuws

Vaker ruzie met de gemeente? Laat dan bij ieder besluit even weten of je een raadsman in de arm hebt genomen

Je hebt zonder een bouwvergunning je woning verbouwd. De gemeente heeft daarom een handhavingsprocedure opgestart. Natuurlijk wil je de verbouwing niet ongedaan maken en dus schakel je een hele goede advocaat in om jou in deze zaak te vertegenwoordigen.

Om de verbouwing te legaliseren ontstaat er een tweede procedure. Je hebt namelijk een aanvraag ingediend voor een afwijkingsbesluit (binnenplanse ontheffing) en een bouwvergunning. Alleen B&W weigeren deze besluiten te verlenen.

Vergeet dan niet in die tweede (legalisatie)procedure in een vroegtijdig stadium B&W op de hoogte te brengen dat je die advocaat nog een keer hebt ingeschakeld. Zeker wanneer uit het verplichte legalisatieonderzoek van de handhavingsbeschikking eigenlijk al blijkt dat een legalisatieprocedure een moeilijke missie wordt.

Wanneer je dit verzuimt, zijn B&W niet verplicht om het weigeringsbesluit ook naar die advocaat te sturen (in de zin van artikel 2:1 Awb en artikel 6:17 Awb). De ene procedure (handhavingsprocedure) is immers de andere niet (weigering ontheffing en bouwvergunning).

Mocht door jouw verzuim die advocaat daarom te laat op de hoogte zijn van het weigeringsbesluit, dan kan hij niets meer voor jou betekenen. Een eventuele termijnoverschrijding is dan ook niet verschoonbaar.

Kortom: kleine moeite, groot plezier, wanneer je bij verschillende bestuursrechtelijke procedures even laat weten dat je een raadsman (of raadsvrouw natuurlijk) in de arm hebt genomen.

Overigens, wanneer alleen jouw advocaat (wanneer hij door jou ook gemachtigd is) het besluit heeft ontvangen en jij niet, dan hebben B&W keurig volgens de regeltjes gehandeld (ABRS 28 juli 2004, JB 2004/316).

Bron: gisteren uitgesproken in ABRvS 22 februari 2012, 201106852/1/A1

Frank HabrakenVaker ruzie met de gemeente? Laat dan bij ieder besluit even weten of je een raadsman in de arm hebt genomen