Nieuws

Je geschonden vertrouwen zal nooit leiden tot het verlenen van een vergunning in strijd met de wet

Je bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. B&W verlenen daarom geen bouwvergunning. Gelet op het limitatief-imperatief stelsel voor bouwvergunningen hebben B&W ook geen keuze (dat is onder de Wabo niet anders).

Je wappert echter met een schriftelijke toezegging dat het bouwplan wél in overeenstemming is met het bestemmingsplan.

Dit beroep op het vertrouwensbeginsel is echter kansloos. Het schenden van dit beginsel kan nooit leiden tot het verlenen van een bouwvergunning in strijd met de wet. Dit geldt overigens ook wanneer je een beroep doet op het gelijkheidsbeginsel.

Deze ‘contra-legem-werking’ van algemene beginselen van behoorlijk bestuur wordt eigenlijk nooit door de Afdeling gehonoreerd. Het omgevingsrecht leent zich hier ook niet voor. Vaak zijn bij zaken binnen dit rechtsgebied ook belangen van derden betrokken (bij de sociale zekerheid zie je dat de Centrale Raad van Beroep hier iets makkelijker mee omgaat, omdat bij dat vakgebied niet of nauwelijks belangen van derden zijn betrokken).

Bron: vandaag bepaald in ABRvS 22 februari 2012, 201107062/1/A1, maar ook in het verleden bepaald in ABRvS 3 juni 1988, AB 1989, 240 en ABRvS 12 september 1996, JB 1996, 243.

Frank HabrakenJe geschonden vertrouwen zal nooit leiden tot het verlenen van een vergunning in strijd met de wet