Nieuws

Stokoud gebruiksverbod om strijdig gebruik met Uitbreidingsplannen aan te pakken, staat (nog) fier overeind

Het zal steeds minder gebeuren dat gronden of bouwwerken in strijd worden gebruikt met een Uitbreidingsplan die onder de Woningwet 1901 (!) het levenslicht heeft gezien.

Desondanks blijft het mogelijk om overtreders van een stokoud Uitbreidingsplan aan te pakken. En wel met een heel oud gebruiksverbod.

Randvoorwaarde oud gebruiksverbod
Oude Uitbreidingsplannen kenden geen gebruiksverbod. Om toch tegen strijdig gebruik van een Uitbreidingsplan handhavend op te kunnen treden, heb je echter wel een gebruiksverbod nodig. En dit gebruiksverbod hebben nog maar weinig gemeenten. Hiervoor moet het gebruiksverbod van artikel 352, lid 1 model-bouwverordening 1962 nog van kracht zijn (wanneer dat is, is een verhaal apart).

Dit artikel van de model-bouwverordening koppelde “bestemmingsplannen-oude stijl” (alsnog) met een verbod om percelen te gebruiken in strijd met de door de Uitbreidingsplannen opgenomen bestemmingen. Deze bestemming moest dan wel zijn verwezenlijkt (wat dit betekent is onder meer beschreven in ARRS 15 juni 1984, Gst. 1985, 6795, 4).

Oud gebruiksverbod overleeft (nog)
De onder de Woningwet 1901 tot stand gekomen Uitbreidingsplannen sterven echter uit. Na 1 juli 2013 hebben deze Uitbreidingsplannen geen enkele betekenis meer. Maar tot die tijd behouden ze wel hun rechtsgevolgen en worden deze plannen gelijkgesteld met bestemmingsplannen (ABRvS 10 maart 2010, 200907266/1/H1 en ABRvS 26 november 2008, 200708557/1). Dit betekent dat een in artikel 352, lid 1 model-bouwverordening 1965 opgenomen gebruiksverbod vandaag de dag nog altijd op een Uitbreidingsplan van toepassing is.

Wabo brengt geen verandering
Ook de Wabo of de Invoeringswet Wabo schuiven het gebruiksverbod artikel 352, lid 1 model-bouwverordening 1965 niet opzij. Dat gebeurt ook niet door het algemene verbod om gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan te gebruiken (artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo).

Het ‘oude gebruiksverbod van de model-bouwverordening’ (mits natuurlijk nog geldig in jouw gemeente) blijft daarom nog altijd van toepassing op Uitbreidingsplannen en is daarom jouw grondslag om handhavend op te treden tegen strijdig gebruik met deze plannen. Let wel: tot 1 juli 2013.

Bron: ABRvS 8 februari 2012, 201107961/1/A1

Frank HabrakenStokoud gebruiksverbod om strijdig gebruik met Uitbreidingsplannen aan te pakken, staat (nog) fier overeind