Nieuws

Burgers te woord staan over een ontwerp bestemmingsplan is klantvriendelijk, maar ga hier dan ook goed procedureel mee om

Klantvriendelijk
Tijdens de terinzagelegging van een ontwerp bestemmingsplan krijg je een aantal boze telefoontjes van burgers, simpelweg omdat ze het bestemmingsplan maar niks vinden.

Natuurlijk stel jij je klantvriendelijk op en vraagt deze burgers om hierover op het gemeentehuis van gedachten te wisselen.

Mondelinge zienswijzen
Wees je je er dan van bewust dat de burgers op dát moment mondelinge zienswijzen (artikel 3:15 Awb) indienen. Dat je er geen officieel verslag (in de zin van artikel 3:17 Awb) van hebt gemaakt, is niet van belang.

Zeker niet wanneer de bezwaren van de burgers ertoe leiden dat je het bestemmingsplan ambtshalve wijzigt om maar tegemoet te komen aan de wensen van de burgers. Dat is voor een rechter toch een teken dat er sprake was van zienswijzen.

Mondelinge bezwaren en wensen zijn zienswijzen
Voor burgers zal ook lang niet altijd duidelijk zijn wanneer er nou gesproken kan worden van een officiële zienswijze. Wanneer deze burgers de gelegenheid krijgen om hun boosheid te uiten op het gemeentehuis, dan is het begrijpelijk dat zij er vanuit gaan, dat hun bezwaren en wensen in (de belangenafweging van) het bestemmingsplan worden meegenomen. De kans dat hun bezwaren of wensen ook nog in schriftelijke zienswijzen worden gegoten, is dan niet zo groot.

Mocht dus blijken dat er (daarom) niet op tijd een schriftelijke zienswijze is ingediend, dan kun je bij de Raad van State niet aankomen met het verweer dat de betrokken burgers buitenspel staan (niet-ontvankelijk). Zoals gezegd, deze burgers hebben immers wel mondelinge zienswijzen ingediend, ook al heb je tijdens de procedure deze zienswijzen niet als zodanig aangemerkt.

Bron: ABRvS 8 februari 2012, 201009732/1/R3

Frank HabrakenBurgers te woord staan over een ontwerp bestemmingsplan is klantvriendelijk, maar ga hier dan ook goed procedureel mee om