Nieuws

Wat is de (juridische) betekenis van provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid voor een bestemmingsplan?

Provinciaal beleid (gegoten in structuurvisies) bindt alleen de provincie. En het nationaal beleid bindt alleen het Rijk. De gemeente is hier niet aan gebonden. Je moet hier echter als raad wel rekening mee houden. Dit betekent dat je dit in je belangenafweging moet betrekken (ABRvS 2 maart 2011, AB 2011/77).

In deze zaak week de raad af van het provinciale contourenbeleid, omdat de raad de bestaande rechten van burgers wilde handhaven. Het contourenbeleid was dus in de belangenafweging betrokken, maar kon (vanwege de bestaande rechten) rechtmatig opzij worden geschoven.

Bron: ABRvS 14 september 2011, JM 2011/139, noot (november 2011)

Frank HabrakenWat is de (juridische) betekenis van provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid voor een bestemmingsplan?