Nieuws

Worden er vanaf 2015 ‘gezondere bestemmingsplannen’ vastgesteld dan nu?

Fijn stof wordt door ons ingeademd en kan slecht voor je gezondheid zijn. Fijn stof heeft immers effecten op je luchtwegen en op je hart-vaatsysteem.

Wanneer je daarom een bestemmingsplan vaststelt, dan zijn de grenswaarden van de luchtkwaliteitsnormen een van de referentiekaders die je moet beoordelen.

Huidige grenswaarde
Voor fijn stof is deze grenswaarde nu vastgesteld op een jaargemiddelde concentratie van PM10. Dit zijn de zwevende deeltjes in de atmosfeer met een maximale diameter van 10 micrometer.

Grenswaarde van de toekomst
Het blijkt nu echter dat de kleinere zwevende deeltjes – de PM2,5 – nog schadelijker voor je zijn (aldus de Wereldgezondheidsorganisatie). Deze zwevende deeltjes dringen nog dieper door in je longen. Daarnaast hebben wij (door menselijk handelen) meer invloed op de hoeveelheid zwevende deeltjes van deze diameter dan op de zwevende deeltjes van PM10. De zwevende deeltjes zijn daarom ook ‘beleidsmatig’ beter te sturen.

Europa heeft daarom (in de Europese richtlijn luchtkwaliteit 2008/50/EG) bepaald dat je vanaf 2015 bij het vaststellen van – onder meer – een bestemmingsplan de nieuwe norm voor de fijnere fractie van fijn stof PM2,5 als referentiekader moet nemen.

Overigens is het Planbureau voor de leefomgeving van mening dat deze nieuwe grenswaarden voor Nederland niet strenger zijn dan de huidige norm voor daggemiddelde concentraties van PM10. Er is volgens het planbureau geen extra fijnstofbeleid nodig om de PM2,5 grenswaarden te halen vergeleken met het beleid dat nodig is om de PM10 normen te halen. De nieuwe grenswaarden zullen daarom waarschijnlijk niet leiden tot nieuwe fijnstofknelpunten.

Toets bestemmingsplan aan luchtkwaliteit tot 2015
Maar tot 2015 hoef je dus ‘slechts’ rekening te houden met de grenswaarde voor zwevende deeltjes van PM10. Dat je huidige vastgestelde bestemmingsplan misschien ook na 2015 gevolgen voor de luchtkwaliteit kan hebben, speelt hierbij geen enkele rol (zie ook voorschrift 4.4 van Bijlage 2 van de Wet milieubeheer).

Onderzoek naar de jaargemiddelde concentratie PM2,5 hoef je dan ook pas na 1 januari 2015 te verrichten (Vz ABRvS 27 augustus 2009, 200904401/2).

Bron: onder meer ABRvS 1 februari 2012, 201010965/1/R3

Frank HabrakenWorden er vanaf 2015 ‘gezondere bestemmingsplannen’ vastgesteld dan nu?