Nieuws

Je grondrecht om lekker te genieten van je huis is prima, maar het bestemmingsplan kan hier paal en perk aan stellen

Je mag ongestoord genieten van je eigendom (je huis, je grond, noem maar op). Dat geldt voor iedereen. Dit grondrecht staat zelfs in het 1e artikel van het ‘Eerste Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden’ (EVRM) gebeiteld.

Maar zoals zo vaak, kent ook dit grondrecht bepaalde grenzen. De overheid mag immers het gebruik van je eigendom reguleren, wanneer dit in het algemeen belang noodzakelijk is (ABRvS 14 april 2010, 200907391/1/H2).

En één van de manieren waarmee de overheid jouw eigendom mag reguleren, is een bestemmingsplan (ABRvS 12 november 2003, 200301877/1).

Natuurlijk moet dit bestemmingsplan dan wel voldoen aan het wettelijk kader, namelijk de ‘goede ruimtelijke ordening’. En achter dit kader schuilt een gedegen afweging van allerlei ruimtelijk belangen, die het beperken van het genot van jouw eigendom moeten rechtvaardigen (al dan niet gepaard met de nodige discussies over deze ‘rechtvaardiging’).

Bron: ABRvS 1 februari 2012, 201004650/1/R2

Frank HabrakenJe grondrecht om lekker te genieten van je huis is prima, maar het bestemmingsplan kan hier paal en perk aan stellen