Nieuws

Is het erg wanneer je in een gemandateerd besluit vergeet te vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen?

Nee, dat foutje is gemakkelijk weg te poetsen.

Een voorbeeldje. Wanneer je wethouder een besluit op bezwaar neemt over een bestreden bouwvergunning, vergeet dan niet in het besluit op bezwaar te vermelden dat de wethouder dit (op grond van een portefeuillehoudersmandaat) namens het voltallige college doet.

Een besluit dat onder mandaat wordt genomen, moet immers vermelden namens welk bestuursorgaan de gemandateerde (degene dus die het mandaat ontvangt) handelt (artikel 10:10 Awb).

Maar mocht je in het besluit op bezwaar toch vergeten te vermelden dat het besluit namens het college is genomen, dan is er geen man overboord.

Dit gebrek wordt gezien als schending van een vormvoorschrift (artikel 6:22 Awb) en kan vrij gemakkelijk worden weggepoetst (zie ook ABRvS 7 april 2010, 200905376/1/M2). Een appellant zal immers met deze fout niet gauw in zijn belangen zijn geschaad.

Bron: ABRvS 1 februari 2012, 201107511/1/A1

Frank HabrakenIs het erg wanneer je in een gemandateerd besluit vergeet te vermelden namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen?