Nieuws

Moet je bij je welstandstoets van een bouwplan ook illegale bouwwerken in de omgeving betrekken?

In een welstandsnota of een beeldkwaliteitsplan staan de welstandscriteria die je moet gebruiken bij de toetsing van een aangevraagd bouwplan (artikel 12a Woningwet). Zo moet je bij deze toetsing onder meer beoordelen of het uiterlijk en de plaatsing van het beoogde bouwwerk in strijd zijn met deze welstandscriteria.

Nu moet je bij deze welstandstoets niet alleen kijken naar het bouwwerk zelf, maar ook naar de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan.

En als je dan kijkt naar de omgeving, hou dan niet alleen rekening met de bouwwerken die met een bouwvergunning zijn opgericht, maar óók met de bouwwerken die zonder bouwvergunning zijn gebouwd.

Bij de laatstgenoemde bouwwerken wordt natuurlijk wel als voorwaarde gesteld dat deze bouwwerken niet binnen afzienbare tijd verwijderd moeten worden (ABRvS 21 februari 2000, H01.99.0688).

Dus betrek bij je welstandstoets ook de illegale bouwwerken die in de omgeving van het bouwplan aanwezig zijn. Tenzij er concreet een handhavingszaak loopt tegen deze illegale bouwwerken.

Bron: ABRvS 1 februari 2012, 201106532/1/A1

Frank HabrakenMoet je bij je welstandstoets van een bouwplan ook illegale bouwwerken in de omgeving betrekken?