Nieuws

Bij illegale bouwvergunningplichtige stacaravans kun je vaak kiezen uit 2 verschillende overtreders

Een stacaravan kan bouwvergunningsvrij zijn, wanneer de stacaravan voldoet aan de regeltjes van het bestemmingsplan. Maar wanneer de stacaravan niet conform de bouwregels van het bestemmingsplan wordt geplaatst, dan is er alsnog sprake van een bouwvergunningplicht (artikel 3 bijlage II Bor).

En wanneer die stacaravan zonder bouwvergunning is geplaatst, dan kun je in dat geval vaak 2 overtreders hierop aanspreken.

1. Eigenaar van de stacaravan
Enerzijds natuurlijk de eigenaar van de stacaravan. Dat spreekt voor zich.

Overigens hoeft dit niet per se degene te zijn die de stacaravan ook daadwerkelijk heeft geplaatst. Sinds 1 april 2007 is het immers ook verboden een illegaal vergunningplichtig bouwwerk te laten staan (toen geregeld in artikel 40, lid 1 onder b Woningwet. Nu geregeld in artikel 2.3a Wabo).

2. Exploitant/eigenaar van de camping
Anderzijds kun je in de meeste gevallen ook de exploitant van de camping aanmerken als overtreder. Je kunt er dan voor kiezen om een dwangsombeschikking naar deze exploitant te sturen.

Vaak is zo’n exploitant van een camping (mede-) eigenaar van het perceel waar de illegale stacaravan staat en heeft hij natuurlijk ook als exploitant het nodige in de melk te brokkelen.

De eigenaar van de (bouwvergunningplichtige) stacaravan is immers afhankelijk van de medewerking van de exploitant van de camping. En dus heeft deze exploitant het juridisch en feitelijk in zijn macht om de overtreding te beëindigen. Doet hij dat niet, dan handelt hij in strijd met artikel 2.3a Wabo.

Bron: Vz. ABRvS 31 januari 2012, 201111153/1/A1 en 201111153/2/A1

Wanneer kun je bezwaar maken tegen een kapvergunning?

Als je bezwaar wil maken tegen een kapvergunning, dan kun je dit alleen doen wanneer je op geringe afstand van de betrokken boom woont óf wanneer je vanaf je woning zicht op die boom hebt (zichtcriterium). Alleen dan ben je als belanghebbende aan te merken in de zin van artikel 1:2 Awb (ABRvS 24 maart 2010, 200906817/1/H2).

Van belang is ook nog dat bij de beoordeling van de vraag of aan het zichtcriterium is voldaan, niet alleen het zicht vanuit de leefruimte van je woning relevant is (ABRvS 17 januari 2007, 200602022/1). Dit kan dus ook vanuit je slaapkamer, oprit of tuin zijn.

Wanneer echter uit foto’s blijkt, dat de stam van de beuk vanuit je woning niet te onderscheiden is van het omliggende groen, dan sta je wel buitenspel (lees: je beroep is dan niet-ontvankelijk).

Bron: ABRvS 11 januari 2012, 201104767/1/H2

Frank HabrakenBij illegale bouwvergunningplichtige stacaravans kun je vaak kiezen uit 2 verschillende overtreders