Nieuws

Wanneer kun je bezwaar maken tegen een kapvergunning?

Als je bezwaar wil maken tegen een kapvergunning, dan kun je dit alleen doen wanneer je op geringe afstand van de betrokken boom woont óf wanneer je vanaf je woning zicht op die boom hebt (zichtcriterium). Alleen dan ben je als belanghebbende aan te merken in de zin van artikel 1:2 Awb (ABRvS 24 maart 2010, 200906817/1/H2).

Van belang is ook nog dat bij de beoordeling van de vraag of aan het zichtcriterium is voldaan, niet alleen het zicht vanuit de leefruimte van je woning relevant is (ABRvS 17 januari 2007, 200602022/1). Dit kan dus ook vanuit je slaapkamer, oprit of tuin zijn.

Wanneer echter uit foto’s blijkt, dat de stam van de beuk vanuit je woning niet te onderscheiden is van het omliggende groen, dan sta je wel buitenspel (lees: je beroep is dan niet-ontvankelijk).

Bron: ABRvS 11 januari 2012, 201104767/1/H2

Frank HabrakenWanneer kun je bezwaar maken tegen een kapvergunning?