Nieuws

Is het een heel gedoe om een bouwwerk binnen te komen? Ga dan bij je bouwplantoets niet uit van een ‘gebouw’

2 soorten bouwwerken
Het maakt wel wat uit of een bouwwerk nu aangemerkt moet worden als een ‘gebouw’ of als een ‘bouwwerk geen gebouw zijnde’. Denk bijvoorbeeld aan het onderscheid dat in onze bestemmingsplannen of bouwverordeningen wordt gemaakt tussen deze 2 soorten bouwwerken. Voor deze 2 verschillende bouwwerken gelden dan vaak verschillende bouwregeltjes.

Wanneer je dus bij je bouwplantoetsing een bouwwerk geen gebouw zijnde ziet als een gebouw, dan kan dit achteraf nog wel eens een pijnlijke vergissing zijn.

Neem nou deze zaak. Bij een bestaande varkensstal wilde de varkensboer de luchtwassers anders bouwen.

Er stond verder niet ter discussie dat de luchtwassers niet als onderdeel van de stallen moesten worden gezien, omdat deze technische installaties bouwkundig gezien geen onderdeel waren van de stallen (ook al stonden ze ten dienste van deze stallen).

Wanneer geen gebouw?
Vooropgesteld: een gebouw is een bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt (artikel 1, onder c Woningwet).

Voor de varkensboer was van cruciaal belang of de luchtwassers (10,5 m breed, 4 m lang en 5,3 m hoog) nu als gebouwen of als bouwwerken geen gebouw zijnde moesten worden aangemerkt. Als de luchtwassers als gebouwen werden betiteld, dan had de varkensboer een groot probleem. De luchtwassers stonden dan in strijd met het bestemmingsplan te dicht op de perceelgrens.

De varkensboer gaf in een vurig betoog aan dat de omkasting van de luchtwassers geen enkele functie hadden, ware het niet dat de welstandscommissie hier anders over dacht. Schoonheid heeft immers ook een functie.

Verder doet het visualiseren van het probleem het altijd goed op een zitting. Zo ook in deze zaak. Op de zitting constateerde de rechter aan de hand van de bouwtekening en enige tekst en toelichting van de varkensboer dat in die omkasting van de luchtwassers geen toegangsdeur was opgenomen.

En als de varkensboer dan toch in die luchtwassers moest komen (voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan de besturingskast), dan was dat nog niet zo eenvoudig. Zo moest hiervoor onder meer de plaat aan de zijkant van een luchtwasser in zijn geheel worden gedemonteerd.

En al dat gedoe om in die luchtwassers te komen was voor de Afdeling doorslaggevend. De luchtwassers waren niet toegankelijk voor mensen en dus geen gebouwen. De varkensboer werd in het gelijk gesteld.

Bron: ABRvS 25 januari 2012, 201106871/1/A1

Frank HabrakenIs het een heel gedoe om een bouwwerk binnen te komen? Ga dan bij je bouwplantoets niet uit van een ‘gebouw’