Nieuws

Een bestemmingsplan met een uitwerkingsplicht voor meer dan 11 woningen is géén ‘Crisis- en herstelwet-besluit’

Een (nieuw Wro-) bestemmingsplan waarmee meer dan 11 woningen (in een aaneengesloten gebied) gerealiseerd kunnen worden, is een besluit in de zin van de Crisis- en herstelwet (bijlage I van die wet onder categorie 3.1).

Maar wanneer dit bestemmingsplan nog eerst moet worden uitgewerkt voordat de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk is, dan gaat deze vlieger niet op. In dat geval is er géén sprake van een ‘Crisis- en herstelwet-besluit’. En daarmee zijn de ‘procedurele voordelen’ van deze wet niet van toepassing op het ‘moederplan’.

Het bestemmingsplan maakt dan immers niet bij recht de bouw van meer dan 11 woningen mogelijk.

Overigens werd er in deze zaak nog gesproken over een ‘Crisis- en herstelwet-drempel’ van 20 woningen. Vanaf 1 januari jl. geldt echter een drempel van 11 woningen.

Bron: ABRvS 25 januari 2012, 201004320/1/R4

Frank HabrakenEen bestemmingsplan met een uitwerkingsplicht voor meer dan 11 woningen is géén ‘Crisis- en herstelwet-besluit’