Nieuws

Schade en overlast van bouwwerkzaamheden door uitvoering van een bestemmingsplan is in beroep geen onderwerp van discussie

Stel, een bestemmingsplan maakt het mogelijk om nieuwe woningen te bouwen. Wanneer het bestemmingsplan eenmaal overeind is gebleven en de vergunningen zijn verleend, dan kan deze bouw voor omwonenden de nodige overlast veroorzaken.

Alleen deze vrees voor schade en overlast van bouwwerkzaamheden (die ook gepaard gaan met zandtransporten) gedurende de realisering van het plan zal in de bestemmingsplanprocedure geen enkele rol van betekenis spelen. Althans, niet voor een bestuursrechter.

Dit bezwaar is dus kansloos bij een beroepsprocedure tegen een bestemmingsplan. Dit bezwaar heeft immers betrekking op een uitvoeringsaspect van het bestemmingsplan en niet op het bestemmingsplan zelf.

Bron: ABRvS 25 januari 2012, 201004320/1/R4

Frank HabrakenSchade en overlast van bouwwerkzaamheden door uitvoering van een bestemmingsplan is in beroep geen onderwerp van discussie