Nieuws

Je wil tijdens of na de terinzagelegging van een ontwerp bestemmingsplan aanvullend onderzoek verrichten? Geen probleem

Je mag gerust tijdens of na de terinzagelegging van een ontwerp bestemmingsplan nader onderzoek verrichten, zodat het vast te stellen bestemmingsplan nog beter wordt onderbouwd. Geen enkele rechtsregel staat hieraan in de weg.

In deze zaak werd door een appellant betoogd dat het flora en fauna onderzoek niet tijdens de terinzagelegging van het ontwerpplan ter inzage had gelegen. Dat was echter maar gedeeltelijk waar. Alle stukken hadden ter inzage gelegen, inclusief een quickscan flora en fauna.

Kennelijk gaven de zienswijzen over het ontwerpplan aanleiding om de flora en fauna nog wat nauwkeuriger onder de loep te nemen. Na afloop van de terinzagelegging was dus nog een aanvullend onderzoek verricht naar vleermuizen en vogels. Dit aanvullend onderzoek was natuurlijk ook als bijlage bij het vast te stellen bestemmingsplan opgenomen.

Er bestond daarom geen strijd met de wettelijke plicht (artikel 3:11, eerste lid Awb) om alle stukken die betrekking hebben op het ontwerpplan ter inzage te leggen, simpelweg omdat het aanvullend onderzoek pas na afloop van de terinzagelegging was verricht. En dat is dus toegestaan.

Bron: ABRvS 18 januari 2012, 201012504/1/R3

Frank HabrakenJe wil tijdens of na de terinzagelegging van een ontwerp bestemmingsplan aanvullend onderzoek verrichten? Geen probleem