Nieuws

Hoe bewijs je (planologisch) de noodzaak van een bedrijfswoning?

Bewijslast noodzaak bedrijfswoning
Wanneer het bestemmingsplan bepaalt, dat je moet aantonen dat je echt een bedrijfswoning nodig hebt, dan moet jij laten zien dat de bedrijfsprocessen ter plaatse zoveel tijd en aandacht van jou vragen, dat het niet meer dan redelijk is om op jouw perceel een bedrijfswoning te bouwen.

De bewijslast (en daarmee het bewijsrisico) ligt dus op jouw bordje. Het is daarom aan te bevelen – als het bijvoorbeeld gaat om een horecabestemming – om een ‘horeca-adviseur’ een rapport te laten opstellen.

Wat moet er precies worden aangetoond?
In dit rapport van die horeca-adviseur moet in elk geval worden aangegeven dat de noodzaak van de bedrijfswoning betrekking heeft op de bedrijfsprocessen. Denk hierbij aan toezicht, bewaking en controle op de bedrijfsprocessen.

Het gaat niet om inbraakgevoeligheid en of een eventueel aangeboden 24-uurs service. Dit heeft geen directe relatie met de bedrijfsprocessen zelf. Ook persoonlijke omstandigheden hebben niks te maken met de bedrijfsprocessen (ABRvS 1 oktober 2008, 200708648/1).

Bron: ABRvS 18 januari 2012, 201104900/1/H1

Frank HabrakenHoe bewijs je (planologisch) de noodzaak van een bedrijfswoning?