Nieuws

Je maakt alleen inbreuk op de privacy van je buurman wanneer je recht (en niet zijdelings) in zijn tuin kijkt

Een binnenplanse ontheffing en een bouwvergunning (tegenwoordig samengesmolten in een omgevingsvergunning) kun je vergeten wanneer je bouwplan een privaatrechtelijke belemmering met een evident karakter heeft.

Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer in je bouwplan ramen, deuren of balkons zijn verwerkt, die binnen 2 meter van de grenslijn van het erf van je buren worden geplaatst en die recht naar voren uitzicht geven op dit erf (artikel 5:50, eerste lid Burgerlijk Wetboek).

Let wel: wanneer de ramen, deuren of balkons van je bouwplan ‘slechts’ zijdelings (niet rechtstreeks dus) uitzicht geven op het erf van je buren, dan is er niks aan de hand (ook bepaald in

ABRvS 16 september 2009, 200901648/1).

In artikel 5:50, derde lid Burgerlijk Wetboek is namelijk opgenomen dat de afstand van 2 meter wordt gemeten rechthoekig uit de buitenkant van de muur daar waar de opening is gemaakt.

ron: ABRvS 18 januari 2012, 201104237/1/H1

Frank HabrakenJe maakt alleen inbreuk op de privacy van je buurman wanneer je recht (en niet zijdelings) in zijn tuin kijkt