Nieuws

Actieve bekendmaking van de inhoud van een bestemmingsplan kent haar grenzen

Voordat je een bestemmingsplan in procedure brengt, hoef je belanghebbenden niet vooraf persoonlijk op de hoogte te stellen van de inhoud van dit bestemmingsplan.

Geen enkele wet (ook niet de Wet ruimtelijke ordening) verplicht jou om dat te doen.

Bron: ABRvS 11 januari 2012, 201008050/1/R1

Frank HabrakenActieve bekendmaking van de inhoud van een bestemmingsplan kent haar grenzen