Nieuws

De spreuk ‘Resultaten uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst,’ is voor kantoorbestemmingen in deze crisis actueler dan ooit

Aantonen reële behoefte
Als je in een bestemmingsplan een kantoorbestemming opneemt, dan moet je in ieder geval duidelijk maken dat er binnen de planperiode ook daadwerkelijk behoefte bestaat aan deze kantoren. En verwijs in deze onderbouwing dan ook niet zomaar naar de resultaten uit het verleden (historische vraagontwikkeling). Als er één ding in deze crisis wel duidelijk is, is dat resultaten uit het verleden absoluut geen garantie zijn voor de toekomst.

Behoefte gebaseerd op oude structuurvisies
Op het moment dat het bestemmingsplan in deze zaak werd vastgesteld (in 2009), was de raad erg optimistisch. De raad ging uit van de maximale invulling van de kantoorbestemming. Dit scenario zou immers het verleden het best benaderen.

Hierbij baseerde de raad zich ook nog op structuurvisies uit 2004 en 2007 (structuurvisies vóór de crisis dus), waarbij een bepaalde groei van het aantal arbeidsplaatsen werd weergegeven.
Wel bracht de raad zelf nog een kanttekening in de toelichting aan. Mogelijk dat de economische recessie nog roet in het eten zou gooien. ‘Mogelijk’ was echter te zacht uitgedrukt.

Deskundig tegenonderzoek
Dit onderdeel was voor de tegenpartij daarom vrij gemakkelijk te torpederen. Betoogd en met een deskundig tegenonderzoek (sterke troef) werd onderbouwd dat er geen behoefte bestond aan zoveel kantoorruimte. Ook was er in de gemeente al sprake van leegstaande kantoorruimte.

Exit kantoorbestemming
Inmiddels (gedurende de beroepsprocedure) had de gemeente erkend dat het scenario in het bestemmingsplan te optimistisch was. Er was daarom al een partiële herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding om de kantoorbestemming weg te halen.

De Afdeling tikte de raad evengoed op de vingers. De kantoorbestemming was onzorgvuldig tot stand gekomen. De kantoorbestemming werd daarom vernietigd.

Voor een bestuurlijk lusje (artikel 8:51a Awb) was geen aanleiding, simpelweg omdat de fout al netjes door de raad zelf (in de partiële herziening van het bestemmingsplan) werd hersteld.

Bron: ABRvS 11 januari 2012, 201000661/1/R3

Frank HabrakenDe spreuk ‘Resultaten uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst,’ is voor kantoorbestemmingen in deze crisis actueler dan ooit