Nieuws

Voorbereidingskosten van bestuursdwang mag je niet op de overtreder verhalen als je hem geen termijn gunt

Deze week is door de Afdeling bepaald, dat de kosten van de voorbereiding van bestuursdwang, niet op de overtreder kunnen worden verhaald, wanneer er geen begunstigingstermijn is gegund (denk hierbij aan spoedeisende zaken).

De Afdeling wijst hiervoor naar de wetsgeschiedenis van artikel 5:25, derde lid Awb (Kamerstukken II 1994/1995, 23 700, nr. 5, p. 101). Hierin staat dat in gevallen waarin geen termijn wordt gegund, de kosten van voorbereiding van bestuursdwang, ook voor zover zij zijn gemaakt na het besluit tot toepassing van bestuursdwang, voor rekening komen van het bestuursorgaan.

In deze zaak werd een hennepkwekerij ontmanteld. B&W verspeelde geen tijd met het opstellen van een besluit. Dit besluit werd achteraf naar de overtreder opgestuurd (artikel 5:31, tweede lid Awb). Het college had evengoed de kosten van de voorbereiding van bestuursdwang (inroepen van juridische bijstand voor het opstellen en verzenden van de bestuursdwangbeschikking) bij de overtreder in rekening gebracht. Dat mag dus niet.

Bron: ABRvS 11 januari 2012, 201104374/1/H1

Frank HabrakenVoorbereidingskosten van bestuursdwang mag je niet op de overtreder verhalen als je hem geen termijn gunt