Nieuws

Een bouwvergunning met een binnenplanse ontheffing is rijp voor vernietiging als die ontheffing niet binnen haar wettelijke kaders blijft

Als je een bouwvergunning verleent met een binnenplanse ontheffing, wees er dan zeker van dat deze ontheffingsbevoegdheid ook deugt.

Binnenplanse ontheffingen (artikel 3.6, eerste lid, onder c Wro) mogen namelijk geen wijziging van het gebruik mogelijk maken die leiden tot een planologisch relevante wijziging van de bestemming. Ook mogen deze ontheffingen niet zonder enige beperking zijn bepaald.

Wanneer deze binnenplanse ontheffingen niet voldoen aan deze voorwaarden, dan mag de bestuursrechter deze ontheffingen buiten toepassing laten (bij wijze van exceptieve toetsing). En dit met alle vervelende gevolgen – voor je bouwvergunning – van dien.

Bron: ABRvS 11 januari 2012, 201105184/1/H1 en ABRvS 28 juli 2010, 200906565/1/H1

Frank HabrakenEen bouwvergunning met een binnenplanse ontheffing is rijp voor vernietiging als die ontheffing niet binnen haar wettelijke kaders blijft