Nieuws

De bouwaanvraag is allesbepalend voor hetgeen uiteindelijk kan worden vergund

Je kunt geen bouwvergunning verlenen voor een vergunningplichtige activiteit die niet is aangevraagd. Dat past niet in het stelsel van de Woningwet. Dit was ook al bepaald in ABRvS 23 januari 2002, AB 2002/190. En dit zal onder de Wabo niet veel anders zijn.

In deze zaak hadden B&W niet alleen een bouwvergunning verleend voor een functiewijziging (en bouwkundige voorzieningen) van een paardenstal, maar ook voor een functiewijziging van een werktuigenloods. Dit terwijl alleen de wijziging van de paardenstal was aangevraagd. Fout dus.

B&W probeerde deze fout nog goed te praten door te betogen dat de werktuigenloods ook onderdeel uitmaakte van de aanvraag, omdat daarbij een bouwtekening van de werktuigenloods was gevoegd.

Die vlieger ging dus niet op. Derden moeten immers op de aanvraag kunnen afgaan. Alleen met die bouwtekening als bijlage was het niet duidelijk genoeg dat de aanvraag ook zag op de werktuigenloods.

Zelfs de rechtbank had dit over het hoofd gezien. De Afdeling vernietigde daarom de uitspraak van de rechtbank voor zover de bouwvergunning voor de werktuigenloods in stand was gelaten.

Bron: ABRvS 11 januari 2012, 201104200/1/H1

Frank HabrakenDe bouwaanvraag is allesbepalend voor hetgeen uiteindelijk kan worden vergund