Nieuws

Maximale mogelijkheden van een bestemmingsplan is wat anders dan de maximale mogelijkheden van een milieuvergunning

Als je in een bestemmingsplan het bouwvlak voor een agrarisch bedrijf vergroot, kijk dan naar de maximale mogelijkheden van het plan en de milieugevolgen (luchtkwaliteit, geluid, die dingen) hiervan.

Scherm dan niet met de maximale mogelijkheden van de geldende milieuvergunning van dit bedrijf. Dat is natuurlijk wat anders. Een milieuvergunning kent immers een ander toetsingskader dan de Wet ruimtelijke ordening en deze vergunning kan in de toekomst worden gewijzigd. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient daarom te worden uitgegaan van de maximale mogelijkheden van het plan.

In deze zaak was de milieuvergunning nog niet volledig benut. De raad had echter verzuimd om duidelijk te maken of de uitbreidingsmogelijkheden van de geldende milieuvergunning nou overeenkwamen met de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan.

De raad had echter de ‘nieuwe’ uitbreidingsmogelijkheden gelimiteerd. Alleen de bouw van een tweede bedrijfswoning en de bouw van een werktuigenberging was nog mogelijk. In zoverre waren de zorgen van de appellant ongegrond.

Bron: ABRvS 28 december 2011, 201012440/1/R1

Frank HabrakenMaximale mogelijkheden van een bestemmingsplan is wat anders dan de maximale mogelijkheden van een milieuvergunning