Nieuws

Aanvullende zienswijzen buiten de zienswijzentermijn is mogelijk. Maar niet zonder meer

2 voorwaarden
Na afloop van de zienswijzentermijn van een bestemmingsplan mag je nog aanvullende zienswijzen indienen. Hierbij gelden echter wel 2 voorwaarden:
1. Die aanvullende zienswijzen mogen dan niet 5 voor 12 worden ingediend. Als je in alle redelijkheid niet meer van de raad mag verwachten dat hij die aanvullende zienswijzen meeneemt in zijn besluitvorming, hoeft deze aanvulling hierin geen rol van betekenis meer te spelen.
2. Ook moeten de aanvullende zienswijzen betrekking hebben op dezelfde plandelen die je in eerdere zienswijzen (die wel binnen de zienswijzentermijn waren ingediend) hebt ‘aangevallen’.

Voldoe je aan deze 2 voorwaarden, dan worden je aanvullende zienswijzen als een nadere motivering van de eerdere zienswijzen gezien.

Argumentatieve fuik
Het lijkt er overigens niet op dat de aanvullende zienswijzen slechts mogen dienen als nadere motivering van de al eerder aangevoerde argumenten (argumentatieve fuik).

Je mag ook nieuwe argumenten aankaarten, zolang deze nieuwe argumenten maar betrekking hebben op dezelfde plandelen. Dit past ook in het plaatje van de pro-forma zienswijze, die sinds 2008 mogelijk is (ABRvS 13 augustus 2008, BR 2008/184), omdat in zo’n geval alle argumenten pas na afloop van de termijn worden aangevoerd.

Pittige sanctie
Mocht de raad verzuimen deze aanvullende zienswijzen niet in de besluitvorming mee te nemen (wanneer je natuurlijk rekening houdt met die 2 voorwaarden), dan staat er een pittige sanctie op, namelijk de vernietiging van het bestemmingsplan.

Overigens kwam de raad in deze zaak nog goed weg met deze fout. De aanvullende argumenten van de appellanten sneden geen hout. Het bestemmingsplan werd wel vernietigd, maar de rechtsgevolgen bleven in stand. Maar goed. Waren de argumenten beter geweest, dan was het ‘game-over’ met het bestemmingsplan.

Bron: ABRvS 24 augustus 2011, BR 2011/192, noot (december 2011)

Frank HabrakenAanvullende zienswijzen buiten de zienswijzentermijn is mogelijk. Maar niet zonder meer