Nieuws

Schorsing van een ruimtelijk besluit is afhankelijk van de vraag in welke fase de bouw verkeert

Wanneer de bouw van je vergunde woning in een vergevorderd stadium verkeert, dan is de kans dat het onderliggend ruimtelijk besluit wordt geschorst kleiner. Je woning moet dan wel zo goed als voltooid zijn. Denk hierbij aan het buitenwerk, wellicht op de kozijnen en dakpannen en het binnenwerk na. Er is dan immers geen spoedeisend belang meer om het bestreden besluit te schorsen.

Let wel, ook al wordt het ruimtelijk besluit niet geschorst, omdat je je woning nagenoeg voltooid hebt, dan wil dat niet zeggen dat je er veel mee opschiet. Wanneer de Voorzieningenrechter immers twijfels heeft over de houdbaarheid van het ruimtelijk besluit, dan kan hij ook bepalen dat je woning niet bewoond mag worden (Vz. ABRvS 19 maart 2009, 200900983/2/H1).

Maar als je nog ‘slechts’ de vloer hebt gestort en je bent net begonnen met het optrekken van de muren, dan bestaat er wel nog spoedeisend belang om het ruimtelijk besluit te schorsen. Zeker wanneer B&W nog geen besluit op bezwaar tegen de bouwvergunning hebben genomen.

Bron: Vz. ABRvS 6 januari 2012, 201109696/2/R1

Frank HabrakenSchorsing van een ruimtelijk besluit is afhankelijk van de vraag in welke fase de bouw verkeert