Nieuws

Provinciale verordening moet ook worden geëerbiedigd in een wijzigingsplan

Voor de bescherming van provinciale ruimtelijke belangen kunnen in een provinciale verordening regels worden opgenomen over de inhoud van bestemmingsplannen (artikel 4.1 eerste lid Wro).

Deze regels hebben dan echter niet alleen betrekking op de inhoud van een bestemmingsplan, maar ook op de inhoud van een wijzigingsplan (artikel 3.6, eerste lid, onder a Wro).

Bron: ABRvS 4 januari 2012, 201100570/1/R1 en ABRvS 26 oktober 2011, 200909916/1/R1

Frank HabrakenProvinciale verordening moet ook worden geëerbiedigd in een wijzigingsplan