Nieuws

Wat zeg je eigenlijk wanneer je een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan opneemt?

Wanneer je een wijzigingsbevoegdheid opneemt, dan zeg je ook dat deze nieuwe bestemming als een gegeven mag worden beschouwd (ABRvS 5 juli 2006, Gst. 2006/166, noot).

Wanneer je een ontwikkeling met een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan mogelijk maakt, geef dan ook aan waarom deze ontwikkeling aanvaardbaar is.

Bijvoorbeeld: in een bestemmingsplan neem je ook een wijzigingsbevoegdheid op voor een appartementencomplex. Motiveer dan meteen in het bestemmingsplan waarom er bij dit appartementencomplex geen sprake is van aantasting van privacy en uitzicht van buurtbewoners.

Dat kun je niet uitstellen totdat van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt.

Bron: ABRvS 16 maart 2011, BR 2011/100 (juli 2011)

Frank HabrakenWat zeg je eigenlijk wanneer je een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan opneemt?