Nieuws

Een begrip in een bestemmingsplan kan na een tijdje een hele andere betekenis krijgen

Wanneer je nergens in het bestemmingsplan (in de begripsbepalingen noch in de toelichting) kunt terugvinden wat de raad eigenlijk met een bepaald begrip bedoelde, moet je bij de uitleg van dat begrip aansluiting zoeken bij het normale spraakgebruik.

Je hoeft het begrip daarom niet uit te leggen volgens de veronderstelde opvatting van de raad ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan.

Een begrip in een bestemmingsplan is ook niet statisch en kan in de loop van de tijd van betekenis veranderen (met een duur woord: ‘evolueren’). Op deze manier kunnen er feiten onder komen te vallen die er voorheen niet onder vielen.

Bron: onder meer ABRvS 21 december 2011, 201104398/1/H1

Frank HabrakenEen begrip in een bestemmingsplan kan na een tijdje een hele andere betekenis krijgen