Nieuws

Bij de bouwplantoets is de omvang van een bouwperceel nog geen vooraf uitgemaakte zaak. Waar moet je nou op letten?

Wanneer je een bouwplan toetst aan de bouwregeltjes van een bestemmingsplan, zijn de bouwmogelijkheden van een perceel hierbij vaak afhankelijk van de oppervlakte van dat perceel.

Alleen is het nog geen makkie om te beoordelen hoe groot dat bouwperceel nou is. Hiervoor moet je op de volgende zaken letten:
• De actuele situatie. In beginsel moet je uitgaan van het kadastrale perceel waarop het bouwplan is voorzien (ABRvS 26 mei 2004, 200305777/1 en 14 juni 2006, 200507168/1).
• Maar voor de vraag of er sprake is van 1 bouwperceel, moet je ook bekijken of er sprake is van ‘bij elkaar behorende bebouwing’ (zie ook SVBP 2008). In zo’n geval kan het zelfs zo zijn dat meerdere kadastrale percelen in ruimtelijke zin als één geheel behoren te worden aangemerkt. In ‘spiegelbeeld’: wanneer er meerdere kadastrale percelen in eigendom zijn van 1 persoon, wil dit echter nog niet zeggen dat er sprake is van 1 bouwperceel.

Dat laatste was voor de Afdeling in deze zaak dan ook aanleiding om B&W op de vingers te tikken.

Er was een bouwvergunning verleend voor een uitbreiding van de woning van de vergunninghouder. Het college maakte bij de bouwplantoetsing aan het bestemmingsplan echter de fout om 3 kadastrale percelen van de vergunninghouder (tevens eigenaar van deze percelen) als 1 bouwperceel aan te merken. Een gedeelte van 1 kadastraal perceel was namelijk verhuurd aan een kinderdagverblijf en ook als zodanig in gebruik. Voor het kinderdagverblijf was ook een apart gebouw aanwezig.

Verder was er op hetzelfde perceel een carport in gebruik bij de achterbuurman van de vergunninghouder. Deze bouwwerken (van het kinderdagverblijf en de achterbuurman) behoorden echter niet bij de woning van de vergunninghouder en werden ook niet door hem gebruikt.

B&W hadden daarom niet aannemelijk gemaakt dat er sprake was van bij elkaar behorende bebouwing en dat er ruimtelijke samenhang bestond tussen de 3 kadastrale percelen.

Deze fout had tot gevolg dat het besluit slecht was gemotiveerd met als gevolg dat de bouwvergunning werd vernietigd.

Bron: ABRvS 21 december 2011, 201101505/1/H1

Frank HabrakenBij de bouwplantoets is de omvang van een bouwperceel nog geen vooraf uitgemaakte zaak. Waar moet je nou op letten?